God se karakter


Die Bybel vertel ons van God. In “geleerde kringe”, word gese dat die Bybel vertel van mense se belewenis(se) van God. Daar word baie eienskappe van God gegee, en Sy Name word gegee en dan gekoppel aan spesifieke gebeurtenisse.

Voorbeelde:

         In Psalm 23 is God die Goeie Herder

         In Eksodus 3:15 gee God een van Sy Name (eintlik SY NAAM) vir Moses.

Ek gaan nou nie meer voorbeelde gee nie…

 

Elkeen van ons het sekere belewenisse van God. Elkeen van ons het God op spesifieke en spesiale maniere leer ken deur ons elkeen se geestelike lewens.

 

Watter van God se eienskappe het jy al beleef?

Watter deel/dele van Sy karakter het jy al ervaar en leer ken?

Watter van God se Name het al werklikheid geword in jou lewe?

Se ook hoe dit gebeur het.

Advertisements

One thought on “God se karakter”

  1. Freddie, ek was soos die vrou by die put (Bybel), wat water (evangelie) geskep het, volgens tradisie. Gelukkig het daar iemand by my gekom en my water gegee, wat my dors geles het omdat die een, die “gawe” van God geopenbaar het. Gelukkig vir my, het ek nie met oordeel na die een geluister en eerder met verstandigheid bevraagteken. ‘n Sinvolle en verstaanbare evangelie het ek bekom, wat my wegneem van die fantasie en winsbejagde wyse, waarop die evangelie misbruik word.

    Watter van God se eienskappe het jy al beleef? Die genadegawe van God (Efes.4 v 7).

    Watter deel/dele van Sy karakter het jy al ervaar en leer ken? Die vrug van die gees (Gel. 5 v 22).

    Watter van God se Name het al werklikheid geword in jou lewe? Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors (Jes. 9 v 5).

    Sê ook hoe dit gebeur het. Ek het dit hierbo reeds gedoen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s