Why should we pray? Waarom behoort ons te bid?


Waarom behoort ons te bid? Why should we pray?

As ons weet wat gebed is, kan die vraag seker opkom. Kom ons kyk na ‘n paar moontlike antwoorde.

If we know what prayer is, this question can come up. Let us look at a few possible answers.

 1. Die eerste, belangrike saak om te noem is dat gebed God se idee is.

The first, important thing to mention is that it is God’s idea.

 1. God nooi ons uit om te bid.

God invites us to pray.

 1. God moedig ons aan om te bid.

God encourages us to pray.

 1. God roep ons op om te bid.

God calls us to pray.

 1. Gebed is nie net ‘n laaste uitweg waar ons in groot nood tot God uitroep as ons nie meer opsies het nie.

Prayer is not just a last resort where we are in great need, calling to God if we don’t have any options left.

 1. Deur gebed groei ons in ons verhouding met God.

Through prayer our relationship with God grows.

 1. Deur gebed verstaan ons die hart van God. God kies om mense se gebede te gebruik om verandering, genesing en redding in die wêreld te bring.

Through prayer we understand God’s heart. God choose to us the prayers of people to bring change, healing and saving into the world.

 1. Dit is in tye van gebed waar ons ons sondes bely en ons verhouding met God herstel word.

It is in times of prayer where we confess our sins and our relationship with God are repaired.

 1. Deur gebed maak die Gees vir ons duidelik watter hindernisse daar tussen God en ons is.

Through prayer the Spirit makes it clear which stumbling blocks there are between God and us.

 1. Dit is in gebed dat ons ons harte met God deel.

It is in prayer that we share our hearts with God.

 1. In tye van gebed vertel ons Hom van ons pyn, nood en bekommernis.

In times of prayer we tell Him about our pain, need and worries.

 1. God gee Sy krag en hulp in antwoord op gebed.

God gives His power and help in answer to prayer.

 1. Deur gebed word die Bose weerstaan.

Through prayer we can withstand the Evil one.

 1. Deur gebed word die Bose se mag en aanvalle verbreek.

Through prayer the Evil one’s might and attacks are broken.

 1. Die Here maak Sy wil aan ons bekend in tye van gebed.

The Lord makes His will known in times of prayer.

Kan jy dink aan nog redes dink vir waarom ons bid? Deel dit met ons.

Can you think of more reasons why we pray? Share it with us.

Watter een van die bogenoemde, of enige ander, redes vir gebed beteken die meeste vir jou? Waarom beteken dit so baie vir jou?

Which one of the above, or any other, reasons for prayer means most to you? Why does it mean so much to you?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s