“Celebration of Discipline”: Inleiding – Die Geestelike Gawes open die Deur


Sodra ons ophou probeer om innerlike verandering deur menslike krag en wil te bekom, begin ons oop raak vir ‘n nuwe ontdekking: Innerlike regverdigheid is ‘n gawe van God, wat slegs genadiglik ontvang kan word. Die nodige verandering binne ons is nie ons werk nie. Dit is God se werk! Slegs God kan ‘n werk binne ons doen, soda tons vanaf die binnekant na buite verander word. Ons kan nie hierdie geregtigheid van die koninkryk van God verdien nie. Dit is ‘n genade wat aan ons gegee word. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

In Romeine, verduidelik Paulus dat regverdigheid ‘n gawe van God is. Hy gebruik hierdie term 35 keer in die Romeine-brief. Elke keer wat hy dit gebruik, hou hy vol dat dit nie bereik is nie en nie bereikbaar is deur menslike pogings nie. Hierdie onderrig is nie uniek aan Romeine nie; ons vind dit in die hele Bybel. Dit is een van die hoekstene van die Christelike geloof. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Wanneer ons hierdie waarheid begryp, is daar ‘n gevaar dat ons op ‘n ander verkeerde manier kan begin dink. Ons kom in die versoeking om te glo dat daar niks is wat ons kan doen nie. Indien alle menslike pogings eindig in morele armoede, en indien regverdigheid ‘n genadige gawe van God is, raak dit logies om tot die gevolgtrekking te kom dat ons moet wag sodat God kan kom en ons kan verander. Die ontleding – pogings is onvoldoende en geregtigheid is ‘n gawe van God – is korrek, maar die gevolgtrekking is nie korrek nie. God het die Geestelike Dissiplines gegee as ‘n manier om Sy genade te ontvang. Die Dissiplines laat ons toe om onsself voor god te plaas, sodat Hy ons kan verander. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

In Galasiërs 6:8, skryf Paulus die volgende: “Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes” (1983 Afrikaanse Vertaling). Paulus gebruik die analogie van die boer. ‘n Boer kan nie graan groei nie. Hy kan net die regte omstandighede skep vir die graan om te groei. Hy kan die grond bewerk. Hy plant die sade. Hy gee water. Na al hierdie dinge, neem die natuurwette oor, sodat die graan groei. Dit werk dieselfde met Geestelike Dissiplines. Op ‘n manier is Geestelike Dissiplines ‘n manier om in die Gees te saai. Die Dissiplines is God se manier om ons in die grond te kry – dit plaas ons in ‘n plek waar Hy binne ons kan werk en ons verander. Die Geestelike Dissiplines kan niks uit hulself doen nie. Hulle kan ons net op ‘n plek kry waar iets gedoen kan word. Hulle is God se manier om genade te gee. Die innerlike geregtigheid waarna ons verlang, is nie iets wat in ons koppe ingegooi word nie. God het die Geestelike Dissiplines georden as die manier waarop ons onsself plaas in ‘n plek waar Hy ons kan seën. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Dit sal dalk beter wees, in hierdie geval ten minste, om te praat van “die pad van gedissiplineerde genade” (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980)). Dit is genade omdat dit gratis is; dit is gedissiplineerd omdat daar iets is wat ons moet doen. Dietrich Bonhoeffer het, in “The Cost of Discipleship”, geskryf dat genade gratis is, maar nie goedkoop is nie. Die genade van God is onverdiend, en dit kan nooit verdien word nie. Indien ons egter wil groei in genade, moet ons die prys betaal van ‘n bewustelik gekose aksieplan wat individuele lewe én groepslewe insluit. Geestelike groei is die doel van die Dissiplines. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

In die volgende bespreking, sal ons kyk na die uitwerking van die Dissiplines.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s