“Celebration of Discipline”: Inleiding – ‘n Veranderende Lewe


In die vorige bespreking, het ons gesien dat innerlike verandering net moontlik is deur die werk van God binne ons. Ons kan dit nie bereik deur ons eie wilskrag en determinasie nie. Terselfdertyd moet ons onthou dat ons ook ‘n rol speel in die proses. God gee die Dissiplines, maar ons moet die Dissiplines beoefen. Ons het gesien dat Foster praat van die “pad van gedissiplineerde genade”, omdat dit gratis is, maar ook omdat daar iets is wat ons moet doen.

Sommige mense sê dat deugde maklik is. Dit is net waar wanneer die genadige werk van God ons innerlike gees oorgeneem het en die geïntegreerde patrone van ons lewens verander het. Voordat dit gebeur, is deugde (baie) moeilik. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Voordat die genade van God se werk oorneem, sukkel ons om ‘n liefdevolle gees en gees van omgee te wys. Dit is omdat ons probeer om iets van buite aft e bring na ons innerlike toe. Meestal kom daar egter iets van binne af na vore waarvan ons nie hou nie – ‘n bitter en bytende gees. Dit is moeilik o mom te gee. Wanneer ons begin om die pad van gedissiplineerde genade te loop, sal ons die innerlike veranderinge begin ontdek. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Ons ontvang net ‘n geskenk, maar ons weet dat die veranderinge werklik is. Ons weet dat dit werklik is, omdat ons ontdek dat dit makliker raak om om te gee. Om vol bitterheid te wees, raak moeilik. Liefde – liefde vanaf God – het in ons innerlike gees ingekom, en dit het ons gewoontes kom oorneem. In die onbeheersde oomblikke, is daar ‘n spontane vloei van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing (die Vrug van die Gees, waarvan ons lees in Galasiërs 5:22-23). (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Daar is nie meer die uitputtende behoefte om ons innerlike self van ander weg te steek nie. Ons hoef nie meer hard te werk om goed en vriendelik te probeer wees nie – ons ís goed en vriendelik. Dit sal eerder harde werk wees om nie goed en vriendelik te wees nie, juis omdat goedheid en vriendelikheid deel geword het van ons natuurlike aard. Die natuurlike bewegings van ons lewens produseer nou “regverdigheid en vrede en vreugde in die Heilige Gees” (Romeine 14:17). (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

In die volgende bespreking, sal ons kyk wat gebeur as ons die Geestelike Dissiplines verander in wette wat ons “moet doen”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s