“Celebration of Discipline”: Inleiding – Wanneer Dissiplines Wette word


In die vorige inskrywing, het ons gesien hoe waardes soos die Vrug van die Gees ons aard word, en hoe dit dan maklik raak om dit te doen, wanneer ons vanuit gedissiplineerde genade (die Geestelike Dissiplines wat God aan ons gegee het) begin lewe.

Ons het reeds gesien dat die Geestelike Dissiplines bedoel is om positief te wees vir ons. Die doel daarvan is om die oorvloed van God in ons lewens in te bring. Dit is egter moontlik om dit te verander in ‘n stel siel-doodmakende wette in sigself. Wet-gebonde Dissiplines maak dood. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

In Matteus 5:20 leer Jesus ons dat ons geregtigheid verder moet gaan as die geregtigheid van die skrifgeleerdes en Fariseërs. Die geregtigheid van die skrifgeleerdes en Fariseërs was nie iets klein nie. Hulle was totaal en al verbind daaraan om God te volg – selfs meer as wat baie van ons bereid is om te doen! Die faktor wat sentraal was in hulle geregtigheid, was eksternalisme. Hulle geregtigheid het daarin gelê dat hulle eksterne dinge moes beheer; dit het baiekeer die manipulasie van ander mense ingesluit. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die mate waartoe ons verder gegaan het as die geregtigheid van die skrifgeleerdes en Fariseërs, word gesien in hoeveel ons lewens die interne werk van God in ons harte wys. Die interne werk van God sal eksterne resultate wys, maar die werk bly intern. Dit is egter maklik om, in ons ywer vir die Geestelike Dissiplines, dit te verander in dieselfde eksterne geregtigheid van die skrifgeleerdes en Fariseërs. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Wanneer Dissiplines wette word, word hulle gebruik om mense te manipuleer en te beheer. Ons vat uitdruklike bevele, en gebruik dit om andere gevange te hou. Hierdie agteruitgang van die Geestelike Dissiplines lei tot trots en vrees. Trots, omdat ons begin glo dat ons die regte soort mense is, en dat ons inderwaarheid “perfek” is! Vrees, omdat ons nie beheer wil verloor nie. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Indien ons vordering in die geestelike pad wil hê, moet ons die ewige las om ander altyd te moet (en te wil) beheer, neerlê. Hierdie dryfveer alleen, meer as enigeiets anders, sal veroorsaak dat ons die Geestelike Dissiplines sal verander in wette. Sodra ons ‘n wet gemaak het, het ons ‘n nuwe eksternalisme wat ons kan gebruik om te beoordeel of ander op te meet (tot ons standaarde). Sonder wette, is die Dissiplines primêr innerlike werke. Dit is nie moontlik om ‘n innerlike werk te beheer nie. Wanneer ons waarlik glo dat innerlike verandering God se werk is, en nie ons werk is nie, kan ons ons passie om ander te wil beheer en ander reg te stel, agter ons sit. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Ons moet waak teen die neiging om ‘n woord vas te gryp, en dit te verander in ‘n wet. Sodra ons dit doen, kwalifiseer ons vir Jesus se streng verklaring teen die Fariseërs in Matteus 23:4 (1983 Afrikaanse Vertaling): “Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie ‘n vinger verrroer om dit te dra nie.”

In hierdie opsig moet ons onthou wat Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 3:6 (1933 Afrikaanse Vertaling): “wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van ‘n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend”.

Soos wat ons dieper beweeg in die innerlike wêreld van die Geestelike Dissiplines, bestaan die gevaar om dit te verander in wette altyd. Gelukkig word ons nie oorgelaat aan ons eie menslike vermoëns nie. Jesus Christus het belowe om ons altyd-teenwoordige Onderwyser en Gids te wees. Dit is nie moeilik om Sy stem te hoor nie. Wanneer ons begin om dit te versorg wat altyd lewendig en groeiend moet wees, sal Hy ons sê. Ons kan regtig Sy onderrig vertrou. Indien ons afdwaal na ‘n verkeerde idée of nie-winsgewende praktyk toe, sal Hy ons terug lei. En indien ons gewillig is om te luister na ons Hemelse Vader, sal ons die instruksies wat ons nodig het ontvang. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s