“Celebration of Discipline”: Inleiding – Slaggate rakende Geestelike Dissiplines


Daar is enkele slaggate wat Foster gee aangaande Geestelike Dissiplines (hy noem sewe). (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die eerste slaggat wat hy noem, is die versoeking om die Geestelike Dissiplines te verander in wette. Wettisisme kan die hart en siel uit die pad saam met God baie vinnig versmoor. Die rigiede persoon is nie die gedissiplineerde persoon nie. Rigiditeit is ‘n sekere teken dat die Dissiplines verkeerd verstaan word. Die gedissiplineerde persoon kan doen wat gedoen moet word wanneer dit gedoen moet word. Hy kan lewe in die toepaslikheid van die oomblik. Hy kan maklik reageer op die beweging van die Gees. Dissiplines is persepsies in die lewe; hulle is nie regulasies om die lewe te beheer nie. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die tweede slaggat wat hy noem, is die mislukking om die sosiale implikasies van die Geestelike Dissiplines te verstaan. Die Dissiplines is nie ‘n stel vroom oefeninge vir die toegewydes nie. Dit is ‘n oproep tot ‘n gehoorsame lewe in ‘n sonde-belaaide wêreld. Hulle roep ons op om vrede te maak in ‘n wêreld wat obsessief is met oorlog, om te pleit vir geregtigheid in ‘n wêreld wat geteister is met ongelykheid, en om saam met die armes en diegene wie van hul regte beroof is te staan in ‘n wêreld wat sy naaste vergeet het. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die derde slaggat wat hy noem, is om die Dissiplines in sigself te sien as deugsame. Die Dissiplines self het nie deugde nie, dit besit geen geregtigheid nie, en bevat nie geregtigheid in sigself nie. Die Fariseërs het nie hierdie waarheid besef nie. Die disciplines plaas ons slegs voor God – dit maak ons nie regverdig voor God nie. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die vierdie slaggat wat hy noem, is om op die Dissiplines te fokus, en nie op Jesus nie. Die doel van die Dissiplines is om die “greater good” (daar is nie regtig ‘n goeie term in Afrikaans nie, so ek sal hierdie term in Engels behou) te ontdek. Hierdie “greater good” is Jesus Christus. Hy moet die fokus van ons aandag bly, asook die uiteinde van al ons “quests”. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die vyfde slaggat wat hy noem, is die neiging om een Dissipline te wil isoleer en verhoog, ten koste van die ander. Ons moet besef dat die Dissiplines soos die Vrug van die Gees is – hulle is ‘n enkele realitiet. Soms raak ons geïnteresseerd met een van die Dissiplines (soos vas). Ons begin dink aan slegs daardie Dissipline, selfs tot op die punt dat ons dink dat dit die hele prentjie vorm. Die Geestelike Dissiplines is ‘n organiese eenheid en ‘n enkele pad; ons moet dit onthou. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die sesde slaggat wat hy noem, is om te dink dat ‘n sekere lys van Dissiplines wat iemand gee, die finale hoeveelheid bevat. Daar is waarskynlik geen finale lys van Geestelike Dissiplines wat deur enigiemand gegee kan word nie. Niemand kan die Gees van God vasvang of beperk nie. Christus is selfs groter as enige enkele persoon se poging om Sy werke met Sy kinders te beskryf. Hy kan nie beperk word tot enige (een of ‘n paar) stelsel(s) nie, maak nie saak hoe waardig daardie stelsel mag lyk nie. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die sewende slaggat wat hy noem, is om die Dissiplines te bestudeer sonder om dit te beleef. Dit is veilig om die Dissiplines te bespreek in ‘n abstakte manier en om hulle aard en geldigheid te argumenteer en te debatteer. Om hulle te beleef en te ervaar, bedreig die kern van ons wese. Tog is daar geen ander manier nie. Ons moet in hierdie lewe met die Gees inbeweeg – met gebed, stadig, en dalk selfs met baie vrese en vrae! (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s