“Celebration of Discipline”: Inleiding – Vrae vir jou eie studie


Foster gee enkele vrae vir verder studie rakende die Geestelike Dissiplines. Met hierdie inskrywing, gaan ek die vrae gee, en dalk van my eie vrae byvoeg. Maak tyd, en werk biddend daardeur.

  1. Ek skryf dat “Superficiality is the curse of our age” (Oppervlakkigheid is die “curse” van ons tyd). Indien jy saamstem, maak ‘n lys van ‘n paar “indicators” in ons kultuur wat hierdie feit illustreer. Indien jy nie saamstem nie, maak ‘n lys van “indicators” wat jou oortuiging illustreer. Is daar invloede in ons tyd wat Christene meer oppervlakkig sal maak as Christene in ander tye?
  2. Ek verwys na die Dissiplines in hierdie boek as “klassiek” Watter rede gee ek om dit te sê? Kritiseer my “rationale” – dit is, stem jy saam of stem jy nie saam nie?
  3. Wat is die doel van Geestelike Dissiplines?
  4. Wat is die primêre vereiste om op hierdie reis te gaan? Is daar dinge wat jou sal weerhou om hierdie vereiste n ate kom?
  5. Oorweeg Heini Arnold se stelling: “we want to make it quite clear that we cannot free and purify our own heart by exerting our own will.” Is hierdie stelling waar van jou eie belewenis?
  6. Ek toon aan dat diegene wat die wêreld van die Geestelike Dissiplines wil “explore”, twee moeilikhede teëkom. Wat is die “praktiese moeilikheid”? Kan jy dit in jou eie lewe sien? Wat is die “filosofiese moeilikheid”? Hoe kan dit in jou eie lewe gesien word?
  7. Wat bedoel ek met “gedissiplineerde genade”? Wat beteken die konsep “goedkoop genade”? Watter een van hierdie twee tipes genade ken jy die beste?
  8. Indien jy sou loop op die “narrow ledge” waarvan ek praat [dit is die “middeweg” tussen menselike pogings vir geregtigheid aan die een kant en die afwesigheid van menslike pogings tot geregtigheid aan die ander kant], aan watter kant sal jy waarskynlik die meeste van die kere afval? Verduidelik hoe dit in jou lewe gesien kan word.
  9. Soos wat jy die boek lees, dink oor wat jy dink die gevaarlikste dinge is oor die boek. (In ander woorde: Watter elemente (van die boek) kan mense weglei van God af, eerder as na Hom toe?)
  10. Wat het jou die meeste getref van hierdie eerste hoofstuk [Ek het die hoofstuk bespreek in die eerste sewe inskrywings]? Was daar areas waarmee jy nie saamgestem het nie, or waarmee jy nie kon identifiseer nie, of miskien gesukkel het om te verstaan?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s