Munisipale/Plaaslike Verkiesing 2011 in Suid-Afrika


Die Munisipale Verkiesing van 2011 is om die draai. Ek het so bietjie begin dink aan faktore wat my sal beïnvloed, en wat sal bepaal hoe/vir wie ek sal stem.

Die eerste faktor, is die hele saak ook demokrasie. Ek het dit al voorheen genoem in een van my posts. Ons, in Suid-Afrika, woon in ‘n demokrasie. My verstaan van demokrasie is dat jy mag stem vir die leier wat jy wil hê. Indien daar genoeg stemme vir die persoon is wat jy verkies, sal daardie persoon die leiersposisie inneem. Dit, natuurlik op party-vlak. Waar dit kom by die verkiesing in die land, stem jy vir ‘n spesifieke party. Teen daardie tyd word dan aangeneem dat daar reeds in die verskillende partye gestem is vir ‘n leier wat daardie party sal lei.

Indien ek ‘n lid van die NGP+ Party was, dan sal daar ‘n paar maande voor die tyd ‘n geleentheid wees waar ek vir iemand kon stem om die party te verteenwoordig in die verkiesing. Eintlik sal dit beteken dat daardie persoon vir mý sal verteenwoordig. Wanneer dit dan tyd is vir die Munisipale Verkiesing, kry daardie persoon ‘n geleentheid om sy/haar saak te stel aan almal wat moet kies, ongeag van die partye waaraan daardie kiesers behoort. Almal wat saamstem met Petrus van die NGP+, stem vir hom. Indien hy die meeste stemme kry, word hy dan die leier in die area/munisipaliteit/whatever. Mense stem vir die persoon en nie soseer vir die party nie. Die party kry dalk 30% van die stemme (alhoewel dit eintlik die persoon is wat 30% van die stemme kry). Dan kry daardie persoon geleentheid om 30% van die kabinet/whatever saam te stel. Die party wat 20% stemme gekry het, het 20% verteenwoordigers in daardie kabinet, die party met 15% van die stemme het 15% van die verteenwoordigers, en so aan.

Dit is my verstaan van ons demokrasie. Verstaan ek dit reg? Is daar iemand wat my dalk wil reg help?

Ek wil eintlik uitkom op ‘n spesifieke plek, en dit is een van die faktore wat my stem sal beïnvloed. Dit is vir my baie belangrik dat die party waarvoor ek stem hierdie beginsel van demokrasie in die party self sal laat leef. Ek gaan in die volgende paar dae begin soek na verduidelikings van hoe ‘n persoon gekies word. Indien ek in Hatfield woon, sal ek graag wil weet hoe ek kan besluit wie my verteenwoordiger sal wees in elke party. Vir wie moet ek stem?Waarvoor staan daardie persoon? Dit impliseer dat ek op die ou einde nie eers gaan stem vir die party waarvan ek ‘n lid is nie!

‘n Verdere faktore wat my gaan beïnvloed, is die antwoord op die vraag: Wat doen julle in die gemeenskap? Watter verskil maak julle op grond vlak.

Ek is ‘n volgeling van Jesus. As volgeling van Jesus, is ek redelik ernstig met dit wat Hy gesê het. Een van die temas waaroor Jesus gepraat het, was om ‘n verskil te maak in die wêreld waarin jy leef. Mense wat my ken, weet sommer klaar watter woorde van Hom beteken vir my baie. In Matteus 5 praat Jesus van Sy volgelinge wat lig moet wees vir die wêreld en sout moet wees vir die aarde. Rofweg, beteken dit vir my dat Sy volgelinge onmisbaar moet wees in die wêreld waarin hulle leef – nie noodwendig as awesome en well-known predikante nie, maar noodwendig as mense wat werklik omgee vir mense wat om hulle leef. Daar is ook ‘n vertelling van Jesus in Matteus 25 waar Hy ook weer praat van mense wat in God se “goeie bookies” kom, waar Hy vir Sy volgelinge sê om na mense uit te reik wat verstote is in die samelewing, en op so ‘n manier ‘n verskil te maak, ook in hulle lewens.

Wat beteken dit vir ‘n politieke party? Hoe sal hierdie maatstaf my dan beïnvloed om ‘n spesifieke party te ondersteun?

Net een ding: Hierdie faktor het niks met Christenskap vir my te doen nie. Skies, maar net omdat jou party uitdruklik sê of net impliseer dat jou party ‘n Christelike party is, beteken nie date k outomaties vir jou gaan stem nie. Om die waarheid te sê, ek gaan jou party waarskynlik sterker meet aan die standaard wat Jesus stel in die Bybel! ‘n Party wat belowe om ‘n daadwerklike verskil te maak in die omgewing – daardie party sal my stem kry.

Nou, hierdie is ‘n Munisipale Verkiesing, ‘n Plaaslike Verkiesing. My omgewing verskil van die omgewing direk om my. Ek dink een van die groot take wat ek het, sal wees om te weet presies wat my omgewing is. Dan sal ek seker ook moet uitvind wat die nood is. (Daar is meer nood in hierdie wêreld as armoede, alhoewel ek vermoed dat armoede ‘n wesenlike probleem is in meeste omgewings!) Dan sal ek elke party wat hulleself aan my wil kom verkoop, meet aan daardie nood. Hoe gaan daardie party die nood aanspreek?

Die volgende aspek wat my sal beïnvloed, is die betrokkenheid en bekendheid van die kandidaat in die omgewing, in tye wat dit nie verkiesingstyd is nie. Ek dink nie iemand wat net uitkom in ‘n verkiesingstyd, sal my stem kry nie.

Ek dink nou skielik. Op grond van die eerste twee faktore, kan ek seker nog stem vir enige van vier of vyf partye. Op grond van hierdie derde faktor, het ek dan nou al die partye geneutraliseer. Ek kan nie dink dat ek nog ooit enige moontlike partykandidaat gesien het in my omgewing wat kom navraag doen oor nood wat bestaan in die omgewing waar ek is nie. Hulle sal seker in die volgende maand begin uitkom!

Die laaste ding wat my sal beïnvloed, is vorige bewyse van dienslewering. Ek sal natuurlik kyk na hoe die spesifieke party gevaar het in hulle pogings om vorige verkiesingsbeloftes te laat waar word.

Dit is enkele gedagtes wat ek het waaroor ek sal dink in die volgende maand, soos wat ek gereed maak vir die Plaaslike/Munisipale Verkiesing. Ek weet nie of enigiemand dit sal lees en dalk ook van die faktore in ag sal neem in hulle verkiesingsbesluite nie. Ek weet nie of enigiemand in enige van die partye hierna gaan kyk, en hulle verkiesingsstrategie gaan verander om my “baie belangrike stem” te wen nie. Dit sal egter die dinge wee swat my sal beïnvloed in my besluitnemingsproses.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s