Category Archives: Boeke

Next 30 books…


Here are a list of the next 30 books that I would like to read. This is not an exact list, meaning that I might read book #11 before I read book #1. Also, I might be forced to read a book that is not on the list, due to some assignment that I have to do.

 1. Love Wins – Rob Bell
 2. Wie was Jesus regtig? – Francois Wessels
 3. Jerusalem’s Heart – Bodie & Brock Thoene
 4. Celebration of Discipline – Richard Foster (This book will be on the list for a while, because I am doing a study on it)
 5. Contemplative Youth Ministry – Mark Yaconelli (This book will be on the list for a while, because I am doing a study on it)
 6. The Love Dare (This book will be on the list for a while, because I am doning a study on it)
 7. Blood types, Body types, and You – Joseph Christiano
 8. Jesus – ‘n Radikale Sprong – Stephan Joubert
 9. Out Live your Life – Max Lucado
 10. Static – Ron Martoia
 11. Tactics – Fred Stoker with Mike Yorkey
 12. Fokus op Strategiese Leierskap – Andy Stanley
 13. Architects of Poverty – Moeletsi Mbeki
 14. The Meaning of Friendship – Mark Vernon
 15. Everything must change – Brian D. McLaren
 16. The Forgotten Ways – Alan Hirsch
 17. When you need a miracle – Lloyd John Ogilvie
 18. In die Greep van Genade – Max Lucado
 19. God juig oor jou – Max Lucado
 20. Money, Sex and Power – Richard Foster
 21. Cupidity – Hayley & Michael DiMarco
 22. Prayers from the Heart – Richard Foster
 23. Star Trek Deep Space Nine #26: Rebels #3 – Daffyd ab Hugh
 24. Social Intelligence – Daniel Goleman
 25. Emotional Intelligence – Daniel Goleman
 26. Discover your Spiritual Type – Corinne Ware
 27. Just Walk Across the Room – Bill Hybels
 28. Faith to Faith – Dan Scott
 29. Pagan Christianity? – Frank Viola & George Barna
 30. Personality Type and Religious Leadership – Roy M. Oswald & Otto Kroeger
 31. Spiritual Wholeness for Clergy – Donald R. Hands and Wayne L. Fehr
 32. Jake’s Choice – Jim & Rachel Britts

 

(Okay, so here are 32 books… O, well…)

Volgende 30 boeke wat ek wil lees… Derde aanpassing


Hier is ‘n lys van die volgende 30 boeke wat ek graag sal wil lees. Let wel, dat dit nie in enige spesifieke volgorde is nie. Dit kan ook mettertyd heelwat verander. Hierdie is ook ‘n aanpassing van ‘n lys wat ek voorheen gemaak het (Om die waarheid te praat, is hierdie alreeds die tweede aanpassing).

 1. Tiferet Yisra’el: The Glory of Israel – Marzanne Leroux-Van der Boon
 2. Jerusalem’s Heart – Bodie & Brock Thoene
 3. Celebration of Discipline – Richard Foster (This book will be on the list for a while, because I am doing a study on it)
 4. Contemplative Youth Ministry – Mark Yaconelli (This book will be on the list for a while, because I am doning a study on it)
 5. Jesus – ‘n Radikale Sprong – Stephan Joubert
 6. Out Live your Life – Max Lucado
 7. Static – Ron Martoia
 8. Tactics – Fred Stoker with Mike Yorkey
 9. Fokus op Strategiese Leierskap – Andy Stanley
 10. Architects of Poverty – Moeletsi Mbeki
 11. The Meaning of Friendship – Mark Vernon
 12. The Love Dare – Fireproof Writers
 13. Everything must change – Brian D. McLaren
 14. The Forgotten Ways – Alan Hirsch
 15. When you need a miracle – Lloyd John Ogilvie
 16. In die Greep van Genade – Max Lucado
 17. God juig oor jou – Max Lucado
 18. Money, Sex and Power – Richard Foster
 19. Cupidity – Hayley & Michael DiMarco
 20. Prayers from the Heart – Richard Foster
 21. Star Trek Deep Space Nine #26: Rebels #3 – Daffyd ab Hugh
 22. Social Intelligence – Daniel Goleman
 23. Emotional Intelligence – Daniel Goleman
 24. Discover your Spiritual Type – Corinne Ware
 25. Just Walk Across the Room – Bill Hybels
 26. Faith to Faith – Dan Scott
 27. Pagan Christianity? – Frank Viola & George Barna
 28. Personality Type and Religious Leadership – Roy M. Oswald & Otto Kroeger
 29. Afrikanerskap in Bybelse lig – Prof. JL Helberg
 30. Spiritual Wholeness for Clergy – Donald R. Hands and Wayne L. Fehr

Boeke gelees in 2011… (September opdatering)


Hier is die boeke wat ek tot dusver in 2011 gelees het.

 1. Net soos Jesus – Max Lucado
 2. Wanneer God jou naam fluister – Max Lucado
 3. In die Huis van my Vader – Max Lucado
 4. Where is God when it hurts? – Philip Yancey
 5. Star Trek: Insurrection – J.M. Dillard
 6. Long Walk to Freedom – Nelson Mandela
 7. Jim & Casper go to Church – Jim Henderson & Matt Casper
 8. Die NG Kerk en Apartheid – Johann Kinghorn e.a. (Hierdie boek was vir ‘n taak in een van die vakke wat ek gehad het in die jaar)
 9. Star Trek Voyager #4: Violations – Susan Wright

 

Ek kyk so na die lys, en besef hoe min ek gelees het hierdie jaar. Sowaar net nege boeke in nege maande, is nogal min…

“Celebration of Discipline”: Inleiding – Vat ‘n Breuk


In die eerste tien inskrywings oor Richard Foster se boek oor Geestelike Dissiplines, het ek gekyk na sy inleiding aangaande die Dissiplines. Ek wil graag ‘n breuk maak van die boek vir twee weke. Hierdie breuk is nie sodat ek kan rus, of iets soos dit, nie. Daar is twee hoofredes vir hierdie breuk.

Eerstens, ek wil jou uitdaag om weer deur alles te lees. Dink weer na oor alles, en gee kritiek daarop, indien jy wil. Onthou, kritiek is nie outomaties is negatief nie. Dink na oor wat jy lees, en dink oor hoe dit jou kan help om geestelik te groei. Jy is welkom om enigiets wat verband hou met die onderwerp by te voeg. Dalk het jy al êrens anders gelees oor die Geestelike Dissiplines. Voeg die inligting wat jy het by. Op hierdie wyse kan ons almal groei en bymekaar leer.

Tweedens, ek wil jou uitdaag om te begin dink oor die volgende deel van die boek: Meditasie. In baie Christelike kringe is dit ‘n baie kontroversiële onderwerp. Dink na oor jou voorbehoude (“reservations”) en vrae wat jy daaroor het. Hou dit gereed vir bespreking sodra ons die reeks hervat.

“Celebration of Discipline”: Introduction – Taking a Break


In the first ten entries about Richard Foster’s book about Spiritual Disciplines, I looked at his overview on the Disciplines. I want to take a break from the book for two weeks. This is not so that I can rest, or anything like that. There are two main reasons for this break.

Firstly, I want to challenge you to read through everything again. Think about everything again, and really criticize it, if you want to. Remember, criticism doesn’t automatically mean something negative. Think about what you read, and think about how it could help you to grow spiritually. Feel free to add anything that is related to the topic. Maybe you have read about the Spiritual Disciplines somewhere else. Add the information that you have. In this way, we can all grow and learn from each other.

Secondly, I want to challenge you to start to think about the next part of the book: Meditation. It is a controversial topic among some Christian circles. Think about your own reservations and questions about it. Keep it ready for discussion, when we continue the series.

Volgende 30 boeke wat ek graag wil lees…


Hier is ‘n lys van die volgende 30 boeke wat ek graag sal wil lees. Let wel, dat dit nie in enige spesifieke volgorde is nie. Dit kan ook mettertyd heelwat verander. Hierdie is ook ‘n aanpassing van ‘n lys wat ek voorheen gemaak het (Om die waarheid te praat, is hierdie alreeds die tweede aanpassing).

 1. Long Walk to Freedom – Nelson Mandela
 2. Jim & Casper go to Church – Jim Henderson & Matt Casper
 3. Jerusalem’s Heart – Bodie & Brock Thoene
 4. Die NG Kerk en Apartheid – Johann Kinghorn e.a. (This book is for an assignment in one of the subjects that I am taking in 2011)
 5. Celebration of Discipline – Richard Foster (This book will be on the list for a while, because I am doing a study on it)
 6. Contemplative Youth Ministry – Mark Yaconelli (This book will be on the list for a while, because I am doning a study on it)
 7. Jesus – ‘n Radikale Sprong – Stephan Joubert
 8. Static – Ron Martoia
 9. Tactics – Fred Stoker with Mike Yorkey
 10. Fokus op Strategiese Leierskap – Andy Stanley
 11. Architects of Poverty – Moeletsi Mbeki
 12. The Meaning of Friendship – Mark Vernon
 13. The Love Dare – Fireproof Writers
 14. Everything must change – Brian D. McLaren
 15. The Forgotten Ways – Alan Hirsch
 16. When you need a miracle – Lloyd John Ogilvie
 17. In die Greep van Genade – Max Lucado
 18. God juig oor jou – Max Lucado
 19. Star Trek Voyager #4: Violations – Susan Wright
 20. Money, Sex and Power – Richard Foster
 21. Cupidity – Hayley & Michael DiMarco
 22. Prayers from the Heart – Richard Foster
 23. Star Trek Deep Space Nine #26: Rebels #3 – Daffyd ab Hugh
 24. Social Intelligence – Daniel Goleman
 25. Emotional Intelligence – Daniel Goleman
 26. Discover your Spiritual Type – Corinne Ware
 27. Just Walk Across the Room – Bill Hybels
 28. Faith to Faith – Dan Scott
 29. Pagan Christianity? – Frank Viola & George Barna
 30. Personality Type and Religious Leadership – Roy M. Oswald & Otto Kroeger

Next 30 books that I would like to read… Second adaption


Here are a list of the next 30 books that I would like to read. The list is not in a specific order. It could change radically with time. This is a adaption to a list that I have previously made (In fact, this is already the second adaption).

 1. Long Walk to Freedom – Nelson Mandela
 2. Jim & Casper go to Church – Jim Henderson & Matt Casper
 3. Jerusalem’s Heart – Bodie & Brock Thoene
 4. Die NG Kerk en Apartheid – Johann Kinghorn e.a. (This book is for an assignment in one of the subjects that I am taking in 2011)
 5. Celebration of Discipline – Richard Foster (This book will be on the list for a while, because I am doing a study on it)
 6. Contemplative Youth Ministry – Mark Yaconelli (This book will be on the list for a while, because I am doning a study on it)
 7. Jesus – ‘n Radikale Sprong – Stephan Joubert
 8. Static – Ron Martoia
 9. Tactics – Fred Stoker with Mike Yorkey
 10. Fokus op Strategiese Leierskap – Andy Stanley
 11. Architects of Poverty – Moeletsi Mbeki
 12. The Meaning of Friendship – Mark Vernon
 13. The Love Dare – Fireproof Writers
 14. Everything must change – Brian D. McLaren
 15. The Forgotten Ways – Alan Hirsch
 16. When you need a miracle – Lloyd John Ogilvie
 17. In die Greep van Genade – Max Lucado
 18. God juig oor jou – Max Lucado
 19. Star Trek Voyager #4: Violations – Susan Wright
 20. Money, Sex and Power – Richard Foster
 21. Cupidity – Hayley & Michael DiMarco
 22. Prayers from the Heart – Richard Foster
 23. Star Trek Deep Space Nine #26: Rebels #3 – Daffyd ab Hugh
 24. Social Intelligence – Daniel Goleman
 25. Emotional Intelligence – Daniel Goleman
 26. Discover your Spiritual Type – Corinne Ware
 27. Just Walk Across the Room – Bill Hybels
 28. Faith to Faith – Dan Scott
 29. Pagan Christianity? – Frank Viola & George Barna
 30. Personality Type and Religious Leadership – Roy M. Oswald & Otto Kroeger

“Celebration of Discipline”: Inleiding – Verdere leeswerk


Foster gee ‘n paar voorstelle vir verder leeswerk. Ek sal die name van die boeke wat hy noem gee. In die “comments” blok, sal ek ‘n paar ander verwysings en boeke wat ek raak geloop/gelees het, byvoeg.

 1. Dietrich Bonhoeffer – The Cost of Discipleship
 2. Jean-Pierre de Caussade – The Sacrament of the Present Movement
 3. Thomas R. Kelly – A Testament of Devotion
 4. Thomas à Kempis – The Imitation of Christ
 5. William Law – A Serious Call to a Devout and Holy Life
 6. Brother Lawrence – The Practice of the Presence of God
 7. St Ignatius of Loyola – The Spiritual Exercises
 8. Eugene Peterson – A Long Obedience in the Same Direction
 9. Lawrence O. Richards – A Practical Theology of Spirituality
 10. Francis de Sales – An Introduction to the Devout Life
 11. Agnes Sanford – The Healing Light
 12. A.W. Tozer – The Pursuit of God