Munisipale Verkiesing 2011: My belewenis sover…


Die vorige keer wat ek geskryf het oor die verkiesing, het ek ‘n paar faktore gegee wat my stem sal beïnvloed.

Een van die faktore wat ek genoem het, is die sigbaarheid en “bekendheid” van die party se kandidaat in die omgewing waarin hy/sy staan.

Laat in Maart het ek ‘n kennisgewing gesien in die strate in die omgewing waar ek bly, wat inwoners nooi om die kandidate te ontmoet van die spesifieke omgewing se wyke. Dit was ook die DA se kennisgewing.

Hierdie is tot dusver nog die enigste party wat so ‘n geleentheid georganiseer het in die omgewing waar ek woon. Ten minste, die enigste een wat ek van weet, wat op so ‘n manier bemark is dat ek, wat net twee koerante elke dag lees, en wat gereeld op Facebook is, daarvan kon weet.

‘n Hele ruk terug het ek verskillende partye gevra om vir my te laat weet wie die verskillende kandidate is van hulle partye, in my omgewing. Tot op hierdie stadium weet ek dus net wie die DA se kandidate is. Wel, ek het kontak met iemand van die ACDP wat oënskynlik ook ‘n verteenwoordiger is van een van die wyke; ek weet egter nie of die persoon die verteenwoordiger is van my eie omgewing (wyk) nie.

Op grond van hierdie enkele faktor, gaan my stem dus waarskynlik gaan vir die ACDP of die DA.

Die VF+, COPE, ANC, IVP, UDM, en ander, het nog glad nie teruggekom na my toe nie, behalwe vir iemand in die ANC wat my ‘n nommer gegee het van hulle plaaslike kantoor om hulle verteenwoordiger se naam te kry.

Ek moet egter iets anders sê. As ek kyk na wat in sekere dele van die land aangaan, met betogings onder ANC ondersteuners oor die candidate-lyste, kan ek verstaan waarom daar nog nie ‘n naam vir die kiesers deurgegee word nie. Dalk weet die ANC self nie wie hulle verteenwoordiger is nie.

Ek wil ook elkeen wat leer herinner dat ek niks meer is as ‘n “gemakstoel-politikus” is nie. Ek praat as ‘n gewone kieser, wat wil hê dat sy stem die beste gehoor en oorgedra moet word. Ek sal waarskynlik nooit meer wees as dit nie. Ek praat dus nie as ‘n “expert” of iets van die aard nie.

Weet jy al vir wie jy gaan stem?

Geniet jou dag

Munisipale/Plaaslike Verkiesing 2011 in Suid-Afrika


Die Munisipale Verkiesing van 2011 is om die draai. Ek het so bietjie begin dink aan faktore wat my sal beïnvloed, en wat sal bepaal hoe/vir wie ek sal stem.

Die eerste faktor, is die hele saak ook demokrasie. Ek het dit al voorheen genoem in een van my posts. Ons, in Suid-Afrika, woon in ‘n demokrasie. My verstaan van demokrasie is dat jy mag stem vir die leier wat jy wil hê. Indien daar genoeg stemme vir die persoon is wat jy verkies, sal daardie persoon die leiersposisie inneem. Dit, natuurlik op party-vlak. Waar dit kom by die verkiesing in die land, stem jy vir ‘n spesifieke party. Teen daardie tyd word dan aangeneem dat daar reeds in die verskillende partye gestem is vir ‘n leier wat daardie party sal lei.

Indien ek ‘n lid van die NGP+ Party was, dan sal daar ‘n paar maande voor die tyd ‘n geleentheid wees waar ek vir iemand kon stem om die party te verteenwoordig in die verkiesing. Eintlik sal dit beteken dat daardie persoon vir mý sal verteenwoordig. Wanneer dit dan tyd is vir die Munisipale Verkiesing, kry daardie persoon ‘n geleentheid om sy/haar saak te stel aan almal wat moet kies, ongeag van die partye waaraan daardie kiesers behoort. Almal wat saamstem met Petrus van die NGP+, stem vir hom. Indien hy die meeste stemme kry, word hy dan die leier in die area/munisipaliteit/whatever. Mense stem vir die persoon en nie soseer vir die party nie. Die party kry dalk 30% van die stemme (alhoewel dit eintlik die persoon is wat 30% van die stemme kry). Dan kry daardie persoon geleentheid om 30% van die kabinet/whatever saam te stel. Die party wat 20% stemme gekry het, het 20% verteenwoordigers in daardie kabinet, die party met 15% van die stemme het 15% van die verteenwoordigers, en so aan.

Dit is my verstaan van ons demokrasie. Verstaan ek dit reg? Is daar iemand wat my dalk wil reg help?

Ek wil eintlik uitkom op ‘n spesifieke plek, en dit is een van die faktore wat my stem sal beïnvloed. Dit is vir my baie belangrik dat die party waarvoor ek stem hierdie beginsel van demokrasie in die party self sal laat leef. Ek gaan in die volgende paar dae begin soek na verduidelikings van hoe ‘n persoon gekies word. Indien ek in Hatfield woon, sal ek graag wil weet hoe ek kan besluit wie my verteenwoordiger sal wees in elke party. Vir wie moet ek stem?Waarvoor staan daardie persoon? Dit impliseer dat ek op die ou einde nie eers gaan stem vir die party waarvan ek ‘n lid is nie!

‘n Verdere faktore wat my gaan beïnvloed, is die antwoord op die vraag: Wat doen julle in die gemeenskap? Watter verskil maak julle op grond vlak.

Ek is ‘n volgeling van Jesus. As volgeling van Jesus, is ek redelik ernstig met dit wat Hy gesê het. Een van die temas waaroor Jesus gepraat het, was om ‘n verskil te maak in die wêreld waarin jy leef. Mense wat my ken, weet sommer klaar watter woorde van Hom beteken vir my baie. In Matteus 5 praat Jesus van Sy volgelinge wat lig moet wees vir die wêreld en sout moet wees vir die aarde. Rofweg, beteken dit vir my dat Sy volgelinge onmisbaar moet wees in die wêreld waarin hulle leef – nie noodwendig as awesome en well-known predikante nie, maar noodwendig as mense wat werklik omgee vir mense wat om hulle leef. Daar is ook ‘n vertelling van Jesus in Matteus 25 waar Hy ook weer praat van mense wat in God se “goeie bookies” kom, waar Hy vir Sy volgelinge sê om na mense uit te reik wat verstote is in die samelewing, en op so ‘n manier ‘n verskil te maak, ook in hulle lewens.

Wat beteken dit vir ‘n politieke party? Hoe sal hierdie maatstaf my dan beïnvloed om ‘n spesifieke party te ondersteun?

Net een ding: Hierdie faktor het niks met Christenskap vir my te doen nie. Skies, maar net omdat jou party uitdruklik sê of net impliseer dat jou party ‘n Christelike party is, beteken nie date k outomaties vir jou gaan stem nie. Om die waarheid te sê, ek gaan jou party waarskynlik sterker meet aan die standaard wat Jesus stel in die Bybel! ‘n Party wat belowe om ‘n daadwerklike verskil te maak in die omgewing – daardie party sal my stem kry.

Nou, hierdie is ‘n Munisipale Verkiesing, ‘n Plaaslike Verkiesing. My omgewing verskil van die omgewing direk om my. Ek dink een van die groot take wat ek het, sal wees om te weet presies wat my omgewing is. Dan sal ek seker ook moet uitvind wat die nood is. (Daar is meer nood in hierdie wêreld as armoede, alhoewel ek vermoed dat armoede ‘n wesenlike probleem is in meeste omgewings!) Dan sal ek elke party wat hulleself aan my wil kom verkoop, meet aan daardie nood. Hoe gaan daardie party die nood aanspreek?

Die volgende aspek wat my sal beïnvloed, is die betrokkenheid en bekendheid van die kandidaat in die omgewing, in tye wat dit nie verkiesingstyd is nie. Ek dink nie iemand wat net uitkom in ‘n verkiesingstyd, sal my stem kry nie.

Ek dink nou skielik. Op grond van die eerste twee faktore, kan ek seker nog stem vir enige van vier of vyf partye. Op grond van hierdie derde faktor, het ek dan nou al die partye geneutraliseer. Ek kan nie dink dat ek nog ooit enige moontlike partykandidaat gesien het in my omgewing wat kom navraag doen oor nood wat bestaan in die omgewing waar ek is nie. Hulle sal seker in die volgende maand begin uitkom!

Die laaste ding wat my sal beïnvloed, is vorige bewyse van dienslewering. Ek sal natuurlik kyk na hoe die spesifieke party gevaar het in hulle pogings om vorige verkiesingsbeloftes te laat waar word.

Dit is enkele gedagtes wat ek het waaroor ek sal dink in die volgende maand, soos wat ek gereed maak vir die Plaaslike/Munisipale Verkiesing. Ek weet nie of enigiemand dit sal lees en dalk ook van die faktore in ag sal neem in hulle verkiesingsbesluite nie. Ek weet nie of enigiemand in enige van die partye hierna gaan kyk, en hulle verkiesingsstrategie gaan verander om my “baie belangrike stem” te wen nie. Dit sal egter die dinge wee swat my sal beïnvloed in my besluitnemingsproses.

My gedagtes oor die Plaaslike Verkiesing 2011


Ek is nie ‘n politikus nie. Ek weet waarskynlik heeltemal te min om regtig ‘n oordeel te gee oor politieke aangeleenthede in Suid-Afrika. Maar met die munisipale verkiesings wat voorlê, het daar tog ‘n paar dinge my aandag getrek, wat baie polities klink en voel vir my. Dit is maar dinge wat ek wonder en waaroor ek vrae het. Dit is dinge wat ek nie regtig verwag ek antwoorde op gaan kry nie, maar tog dinge waaroor ek hoop.

Ek sal dit graag wild eel.

Ek besef ons bly in ‘n demokratiese land.

Ek hoor nou die dag ons woon nie in ‘n suiwer demokratiese land nie. Ons land se demokrasie is meer soos ‘n “verteenwoordigende demokrasie”. Ek wonder net… Wat op aarde is dit? Is dit ‘n goeie of ‘n slegte ding? As dit goed is, hoe kan dit beter gemaak word? As dit sleg is, hoe kan dit verander word?

Ek swot Teologie. Toe hoor ek in een van ons klasgesprekke dat demokrasie nie werklik moontlik is nie. Ek het nie die aanloop van die gesprek gevolg nie. Ek wonder egter… Is “werklik demokrasie” regtig nie moontlik nie? Hoekom? Of, hoekom nie? Ek wonder maar net…

Ek dink ook nogal na oor wie ek moet steun in hierdie verkiesing. Waar moet ek my kruisie trek?

Ek verstaan nie verkiesingmanifeste nie. Dalk is dit omdat ek nie regtig aandag gee en dit lees nie! Miskien moet ek bietjie tyd maak en kyk wat die partye actually . Dan sal ek seker ook ontdek date k wee twat die manifeste sê. Ek vind egter meeste van hierdie manifeste baie boring. Dit is nou nie juis indrukwekkende (maklike) Max Lucado leesstof nie! Om die waarheid te sê, ek het al gevoel dat as ek moet kies tussen ‘n manifes, (die baie moeilike Engels van) Lord of the Rings, en ‘n (vreeslike vervelige) wetenskaphandboek, sal ek seker die laaste twee kies! En as ek so voel, kan ek my net indink hoe ‘n matrikulant of eerstejaarstudent moet voel! Ek wonder dan… Hoekom moet die goed so moeilik leesbaar wees?

Ons woon in ‘n demokrasie hier in Suid-Afrika. En of hierdie demokrasie foute in het, en of ‘n werklike demokrasie onmoontlik is, en of dit ‘n “verteenwoordigende demokrasie” is, die feit bly staan: on swoon in ‘n demokrasie. Nou wonder ek… Watter party moet ek steun?

Daar is die ANC. Die DA. Die IVP. Die COPE. Die ACDP. Die VF+… Dit lyk of hierdie ses partye die ses is wat oor die algemeen die meeste stemme lok. Watter een kies mens? Ek het nog nie een van hulle manifeste gelees nie, so enigiets wat ek nou gaan sê, is pure spekulasie.

Die ANC… Hulle is blykbaar die “party of the people”. Tog, wonder ek of ek regtig een van daardie “people” is. As ek luister na wat gesê word deur sekere van hulle leiers, voel dit soms of ek nie werklik een van die “people” is waarna hulle verwys nie. Hulle belowe dat hulle dienste sal lewer of sal verbeter, maar hulle doen dit nie regtig nie. Daar word ‘n highway gebou, maar gate in paaie word nie herstel nie. In een van die dorpe waar ek gereeld kom, is daar nie veel straatname op bordjies nie. Daar is hele gemeenskappe wat (nog steeds!) nie water en elektrisiteit of sanitasiedienste het nie… Ek sien wel dat hulle elke vier tot agt jaar ‘n nuwe leier kies… Dit klink na hulle demokrasie.

Die DA… Wel, hulle beskou hulleself as die amptelike opposisie. Ek weet eintlik baie min van hulle. Ek het wel gehoor dat die provinsie waar hulle regeer, “werk”. Wat hierdie “werk” betref, weet ek nie. Wat die koste is van hierdie “werk”, weet ek ook nie. Daar was mos nou die dag die berigte in een van daardie “plakkerskampe” waar die toilette wat ingerig is, afgebreek is. Ek wonder… Wie het die toiltette gebou? Wie het die toilette afgebreek? Is die mense gevra wat hulle nood is, of is daar sommer aangeneem dat die nood toilette is” En omdat die toilette die “nood” is, moet daar sommer in die middel van die woongebied ‘n klomp toilette gebou word, terwyl dit nie regtig veilig is om na die toilette toe te gaan nie… Ek ken nie die detail nie; ek wonder maar net. Ek sien ook dat hulle die enigste een van die “groot 3” partye is wat die woord “Demokrasie” in hulle naam het, as dit enigiets beteken. Ek sien dat hulle ook elke vier tot agt jaar ‘n nuwe partyleier verkies. Dit klink ook na demokrasie…

Die IVP… Blykbaar is hulle die “party vir die Zoeloes”. Dit is waarskynlik nie hulle beleid nie, maar dit klink of dit die mees algemene siening is. Ek weet ek sal waarskynlik nie vir hulle stem nie. Hulle klink ook nie baie lief vir demokrasie binne die IVP nie… Ek wonder byvoorbeeld hoe lank hulle leier al hulle leier is. Ek dink mos dat ‘n goeie, gesonde, lewende demokrasie sal mense “oplei” om die huidige leiers op te volg… Soos ek sê, ek wonder maar net…

Die COPE… Hulle het so hele ruk terug weggebreek van die ANC af. Van die begin af het dit egter gelyk na ‘n minder gesonde groepering mense (aan die begin seker minder duidelik as nou). Hulle leiers verstaan blykbaar nie demokrasie so lekker nie, of anders interpreteer hulle dit net radikaal verskillend van mekaar! Ek twyfel of ek vir hulle sal stem.

Die ACDP… Hulle naam het ook die woord “demokrasie” in. En hulle is nogal ‘n Christelike party! Ek wonder egter die laaste paar weke oor hulle “demokrasie”. Ek sien dat hulle leier al baie lank hulle leier is. Onwillekeurig kom dieselfde vraag by my op oor hulle “leiersopleiding” as oor die IVP se “leiersopleiding”. Is dit regtig ‘n teken van ‘n goeie, gesonde, demokratiese party as daar een leier is wat nou al vir so lank die leier is? Ek weet nie. Dalk moet hulle die “D” in hulle naam uitgooi. Verstaan my mooi: Ek is ‘n Christen. Ek wil graag hê iemand moet my “Christelike stem” verteenwoordig in die parlement. En ek is ook ‘n lid van die ACDP. Ek wonder egter of hulle my “demokratiese stem” ook sal verteenwoordig.

Die VF+… Wel, ek wonder dieselfde oor hulle as oor die ACDP. Dit is net so ‘n wonderlike party, wat my “Christelike stem” behels, maar wat van my “demokratiese stem”?

Ek wonder dan ook oor sigbaarheid in die gemeenskap… In die gemeenskap waar ek nou bly, het ek nog nooit een enkele party se bedrywighede gesien nie. So ek kan nou nie praat van my onmiddellike gemeenskap nie. Ek kan wel praat van ander gemeenskappe.

Op kampus, waar ek swot, sien en hoor ek gereeld van politieke bedrywighede. Daar is Solidariteit en VF+, wat nogal baie geraas maak oor die “Afrikaanse stem” wat bedreig word in die Universiteit. Ek hoor hulle baiekeer praat dat hulle veg vir die minderheid. Ek wonder egter waarom ek hulle nooit hoor veg vir die behoud van Xhosa of Zoeloe of Tswana of Pedi op kampus of in skole nie. Dalk doen hulle, maar ek lees nooit daarvan in koerante nie…

Ek hoor ook dat die DA se rade regtig ‘n verskil maak waar hulle in beheer is. As voorbeeld, lees en hoor mens gereeld van die Wes-Kaap.

Die ANC is ook gereeld in die nuus. Maar dit is ook nie altyd vir goeie dinge nie!

Ek praat nou die dag met ‘n vriend van my. Hy sê dat hy kyk na vervulde beloftes, en na waar ‘n party “hom”self bewys. Meeste van ons, as ons eerlik is, kan dadelik dink aan ten minste een party wat oor die afgelope amper twintig jaar ‘n klomp dinge belowe het (veral in die praar maande voor ‘n verkiesing), en dan nooit daarop lewer nie. Ons ka nook dink aan ten minste een party waar, daar waar hulle regeer, dinge besig is om in plek te kom en te begin werk. Ek wonder egter… Is hierdie ‘n goeie manier om te beoordeel of ‘n party waardig is om voor te stem? Ek meen, sê nou maar net date en van die partye wat nog nie ‘n geleentheid gekry het om hulself te bewys nie, kan dinge beter doen? Ek wonder steeds…

Ek weet ek gaan stem. Ek wil graag ‘n verskil maak. Ek het nou al gehoor dat my stem wel ‘n verskil kan maak. As ek egter nie stem nie, kan my stem nie ‘n verskil maak nie… (Got that?) ek besef egter date k sal moet moeite doe nom uit te vind wat die partye actually , voordat ek gaan besluit vir wie ek moet stem. Ek sal ook moet seker maak of die party doen wat “hy” sê…

Ek wonder nou… Gaan jy stem? (Ek hoop so!) Is jy geregistreer?

Waarop basseer jy jou stem? (Jy hoef nie te sê vir wie jy gaan stem nie…)

Waaroor wonder jy oor die verkiesing? En die demokrasie? En elkeen van die partye?