Category Archives: The Shack

Oor “The Shack” / About “The Shack”


Ek is op die oomblik besig met die boek The Shack, geskryf deur William P. Young.

Ek gaan nie eers probeer om nou al te veel van die boek te se nie. Ek sit voor die TV en kyk sokker (Engeland vs. Duitsland), so ek konsentreer glad nie nou op boeke oordink nie.

Ek kan wel se dat ek deur die dag tot aan die einde van hoofstuk 4 gelees het. Tot aan die einde van hoofstuk 3 was die boek bitter stadig. (Weet nie of iemand verstaan wat ek bedoel nie?) Maar skielik in hoofstuk 4 kry dit toe rigting!

 

Het jy al ‘n boek gelees wat so boring begin dat jy dit net wil terugsit in jou boekrak (of in ‘n boks sit met al jou “opgaarboeke”), om net skielik so aangegryp te word deur twee bladsye van die boek, dat jy sommer dadelik besluit die boek word nou anders beoordeel (en verder gelees!)?

Watter boek was dit, en wat het jou opinie verander? Is jy bly jy het aangehou, of is jou oorspronklike gedagtes oor die boek bevestig?

 

 

I am currently busy with the book The Shack, written by William P. Young. I’m not even going to try too say to much about the book now. I’m sitting in front of the TV and am watching soccer (England vs. Germany), so I’m not concentrating at all on thinking about books.

I can say, though, that I read up onto the end of chapter 4. Till the end of chapter 3, the book was very slow. (I don’t know if someone might understand?) Suddenly, in chapter 4, it’s as thought the book came to life!

 

Have you ever read a book which was so boring at the beginning that you wanted to put it back on your shelf (or put it in a box with all the other “scrap”), to suddenly be surprised by the interesting few pages of a chapter, that you immediately decide to give the book another chance?

Which book was it, and what made you change your opinion? Are you glad you kept reading, or were your original thoughts on the book confirmed?